Sylwia93

63 teksty – auto­rem jest Syl­wia93.

Całko­wite od­da­nie się miłości... zaczy­na się wte­dy kiedy wiesz że dla te­go uczu­cia zro­biłbyś wszystko... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 29 lipca 2010, 14:26

na ko­go liczysz ? 
często liczy­my na tych którzy w naj­mniej ocze­kiwa­nym mo­men­cie od­wra­cają się od nas.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 lipca 2010, 02:01

słysząc bi­cie ze­gara..biła się ze swoimi uczuciami.. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 czerwca 2010, 21:50

w podzięce za miłość...ka­tował ją uczuciami... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 24 czerwca 2010, 22:32

pot­knęła się przez je­go słowo "Kocham" rzu­cone na wiatr.. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 9 czerwca 2010, 23:48

Dla niego zje na­wet kmi­nek które­go tak nie cierpi.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 12 maja 2010, 23:36

Wszys­tko co os­woiłeś jest Twoje..
Sko­ro mnie os­woiłeś.. dlacze­go nie jes­tem Twoja.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 maja 2010, 00:28

Założyła ciem­ne oku­lary.. a świat wciąż był dla niej kolorowy.. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 20 kwietnia 2010, 17:44

Tupnę nogą by miłość do Ciebie niczym pył ma­giczny wzle­ciała wy­soko i nig­dy nie wróciła.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 kwietnia 2010, 10:11

By stworzyć swoją własną de­finicję miłości.. pot­rze­buję od­ro­binę Ciebie i Twej osobowości. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 16 kwietnia 2010, 17:47
Sylwia93

czyli do końca życia.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sylwia93

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność